Bà Hoàng Dược Thảo

Báo Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cho báo Người Việt bốn triệu rưỡi Mỹ kim sau khi thua vụ kiện tội vu oan thóa mạ báo Người Việt là hoạt động cho Cộng Sản. Trong cộng đồng Việt hải ngoại, hai chữ Cộng Sản vẫn là tiếng xấu.

Bốn triệu rưỡi Mỹ kim là một con số khổng lồ với một người có mức lương trung bình, đủ sống. Có khi dành dụm cả đời chưa được một triệu Mỹ kim. Người ta tự hỏi liệu báo Sài Gòn Nhỏ có thể tồn tại sau vụ kiện này. Luật sư của báo Người Việt, tin rằng với số tiền phạt này, báo Sài Gòn Nhỏ sẽ phải đóng cửa.

Tài sản của báo Sài Gòn Nhỏ gồm có một tòa nhà dùng làm nhà kho trị giá năm 2008 là hai triệu mốt Mỹ kim. Hai máy in giá tám trăm sáu chục ngàn. Lợi nhuận hằng năm từ ba đến bốn triệu Mỹ kim. Sài Gòn Nhỏ có hơn năm mươi nhân viên.

Có lỗi hay không có lỗi, đóng cửa báo Sài Gòn Nhỏ vẫn là một sự đáng tiếc. Trong môi trường kinh tế tự do, sự độc quyền, nhất là ở phương diện truyền thông, dễ đưa đến chỗ lạm quyền và ảnh hưởng dư luận một cách một chiều.

Nguồn: Thy Võ, Voice of OC