Tác giả: Tưởng Hiền Lành

Năm 2055, tôi mang tác phẩm lớn về Việt Nam. Đây là quyển tiểu thuyết, tựa đề Thuyền, dài 9000 trang. Nhân vật chính là Lưu Tử Dương, nghệ sĩ lỗi lạc viết văn, làm thơ, viết nhạc, và vẽ tranh. Tất cả diễn biến lịch sử trọng đại đều có mặt, trận đói năm Ất Dậu, hai cuộc mass exodus, thảm sát Mỹ Lai và Mậu Thân, sĩ quan và nhà văn miền Nam đi tù. Tác phẩm của tôi nhấn mạnh sự nhân từ của bên thắng trận, sự tài ba của bên bại trận, người thắng trận xin lỗi vì đã thắng trận, người thua trận xin lỗi vì đã thua trận. Các thế hệ sau sẽ hỏi tội thắng trận và thua trận của thế hệ ông cha. Người đọc yêu mến Lưu Tử Dương như yêu mến Trương Vô Kỵ hay Lệnh Hồ Xung. Tiểu thuyết của tôi được dịch ra 90 thứ tiếng trên thế giới. Nhà xuất bản ký hợp đồng tái bản chín thế hệ. Sau chín năm đi hết chín vùng chiến thuật, tôi ở trong tình trạng:

Lang thang tôi dạm bán Thuyền.

Có người trả chín quan tiền lại thôi.[1]

[1] Thơ Nguyễn Bính