Komorebi

Komorebi, tiếng Nhật, danh từ chỉ ánh nắng được lọc qua lá cây.

wabi-sabi

Wabi-sabi, tiếng Nhật, danh từ dùng để chỉ sự nhìn thấy vẻ đẹp bất toàn và chấp nhận vòng sinh tử phù du.

Tsundoku

Tsundoku, tiếng Nhật, danh từ dùng để diễn tả việc không đọc quyển sách sau khi mua về, chất đống vào những quyển sách chưa đọc khác.

(Tôi chắc bạn nhìn thấy một chút cá tính của bạn trong chữ này.)

Bạn đọc nếu thích có thể đọc thêm ở Brainpicking.org. Hay mua quyển sách của Ella Frances Sanders.